Rozwiązania

Firma Alfavox Sp. z o.o., bazując na produktach rodziny alfa,dostarcza swoim klientom rozwiązania, które spełniają ich potrzeby.

Rozwiązanie w naszym przypadku odpowiada wdrożeniu produktu, złożonego z odpowiednich modułów funkcjonalnych i dostosowanego do wymagań klienta.

Cel rozbudowy bazowego produktu alfao nowe moduły

 • rozszerzenie funkcjonalności bazowego produktu
 • uproszczenie konfiguracji i zarządzania platformą
 • udostępnienie jedynie tych opcji, które są wymagane  w ramach produktu specjalizowanego - przygotowanego do konkretnych zastosowań
 • ścisła integracja platformy głosowej z wewnętrznymi systemami, zapewniająca wymianę danych i prezentację informacji klientom w ramach automatycznego serwisu głosowego IVR
 • wzbogacenie aplikacji głosowej o moduły zarządzające, które tworzą jednolite środowisko, pozwalając na konfigurację, monitoring i analizę danych zgromadzonych w czasie pracy systemu
 • rozwiązanie specjalizowane - odzwierciedlenie wymagań klientów w ramach specyfikacji ich działalności w różnych sektorach gospodarki

Przykłady proponowanych rozwiązań

 • aplikacja IVR z modułem zarządzającym - alfa TeleInfo
  • automatyczna prezentacja informacji pobranych z baz danych klienta (helpdesk, ERP, bazy specjalizowane i dedykowane)
  • wykorzystanie systemu alfa IVR do przygotowania aplikacji głosowej
  • możliwość uruchomienia wielu aplikacji IVR w ramach jednej platformy głosowej
  • gwarantowane wsparcie dla technologii VoIP i klasycznych interfejsów telefonicznych PRA
  • dostępna opcja autoryzacji użytkownika w systemie i udzielania informacji personalizowanych
  • integracja z zewnętrznymi modułami, zwiększającymi funkcjonalność rozwiązania - np. system TTS (Text To Speech)
  • dostępny moduł zarządzający pozwalający na modyfikację zapowiedzi i zarządzanie uprawnieniami w systemie oraz generowanie raportów
 • aplikacja IVR z modułem zarządzającym - alfa Awarie
  • automatyczna prezentacja informacji pobranych z baz danych klienta (wewnętrzna baza systemu, SCADA, biling, inne)
  • odciążenie dyspozytorów w zakresie telefonicznej obsługi klienta
  • wykorzystanie systemu alfa IVR do przygotowania aplikacji głosowej
  • gwarantowane wsparcie dla technologii VoIP i klasycznych interfejsów telefonicznych PRA
  • integracja z zewnętrznymi modułami, zwiększającymi funkcjonalność rozwiązania - np. system TTS (Text To Speech)
  • dostępny moduł zarządzający pozwalający na modyfikację zapowiedzi i zarządzanie uprawnieniami w systemie oraz generowanie raportów
 • system windykacyjny z modułem zarządzającym i interfejsem integracyjnym - alfa PDS
  • realizacja akcji windykacyjnych do klientów zalegających z płatnościami, udostępnionych z bazy klienta (np. billing)
  • generowanie komunikatów automatycznych z opcją połączenia do konsultanta
  • dostępny moduł administracyjny stanowiący centralny punkt zarządzania platformą
 • system telefonicznej, rozproszonej obsługi klienta - alfa TeleBOK
  • realizacja funkcjonalności contact center bez konieczności integracji z linkiem CTI centrali
  • call center w architekturze rozproszonej (także dla kilku central telefonicznych znajdujących się w różnych lokalizacjach, bez połączeń międzycentralowych ) dzięki wykorzystaniu systemu alfa IVR i alfa Contact Center w opcji "Loop"
  • integracja z centralą telefoniczną klienta poprzez interfejs cyfrowy E1 (PRA) lub VoIP
  • brak konieczności powoływania dedykowanej komórki call center - w ramach grupy konsultantów mogą pracować osoby realizujące także inne zadania w ciągu dnia pracy
  • dostępne raporty i analizy, udostępniony moduł zarządzający, interfejs integracyjny