bg eu
Fundusze Europejskie
DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Firma ”Alfavox” Spółka z o.o. realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej. Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego, graficznego Kreatora interfejsu użytkownika dla alfa Video Contact Center pozwalającego na wejście na krajowy i zagraniczny rynek, z nastawieniem na segment Klientów MŚP.

fundusze eu1


PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoAlfavox Spółka z o.o. 18 czerwca 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 8 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Przedmiotem wsparcia unijnego jest projekt: Platforma Wsparcia Serwisu Alfavox do wsparcia obsługi serwisowej świadczonej przez "Alfavox" Sp. z o.o. podmiotom gospodarczym wykorzystującym autorskie systemy informatyczne spółki".

fundusze eu2