Kontakt

Kontakt

Alfavox®

Warsaw Trade Tower

00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51

 

Biuro w Bielsku-Białej:
 
43-300 Bielsko-Biała
ul. 1 Maja 17

telefon: +48 33 822 43 06
faks: +48 33 822 43 06
mail: com


Biuro w Poznaniu:

60-324 Poznań
ul. Marcelińska 90 
mail: info@alfavox.com


NIP: 547-201-50-75
REGON: 072931308

Kontakt do mediów: media@alfavox.com

Alfavox® Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do rejestru przedsiębiorców VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223533, NIP: 547-201-50-75, o kapitale zakładowym 50 000 zł opłaconym w całości.

Mapa dojazdowa – Bielsko-Biala

Mapa dojazdowa – Poznan


Mapa dojazdowa – Warszawa