alfa TeleInfo

Platforma alfa TeleInfo sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest udostępnianie dzwoniącym osobom aktualnych informacji.

Uniwersalna platfroma informacyjna alfa TeleInfo

Alfa TeleInfo to platforma systemowa składająca się z części głosowej oraz administracyjnej, służącej do zarządzania i monitorowania pracy systemu. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest funkcjonalność automatycznego udostępnienia informacji klientom (petentom). Alfa Teleinfo obsługuje klientów, udzielając informacji ogólnych, dostępnych dla wszystkich dzwoniących, oraz informacji spersonalizowanych, przeznaczonych dla konkretnych odbiorców. Dostęp do informacji spersonalizowanych wymaga autoryzacji, np. za pomocą numeru telefonu i unikalnego kodu PIN. Wdrożenie platformy alfa TeleInfo poprawia dostęp klienta (petenta) do informacji oraz oszczędza czas osób, które oprócz telefonicznej obsługi klienta realizują także inne zadania w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Zastosowanie platformy alfa TeleInfo

Przykładem wykorzystania platformy jest integracja z systemem Helpdesk i rozbudowa jego funkcjonalności o kanał głosowy. System może także pracować niezależnie wszędzie tam, gdzie obserwujemy cykliczny wzrost połączeń telefonicznych w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji.

Innym przykładem wykorzystania platformy alfa Teleinfo jest wdrożenie w sektorze Administracji, co gwarantuje lepszy dostęp petentów do informacji. Podniesienie zadowolenia obywateli oraz lepszy kontakt jednostek administracyjnych z mieszkańcami przynosi wymierne korzyści, pozwalając także inicjować kontakt ze strony urzędu.

To tylko nieliczne przykłady zastosowania platformy alfa TeleInfo, która zyskuje uznanie wszędzie tam, gdzie dostęp do informacji i telefoniczna obsługa klienta ma duże znaczenie.

Aplikacja głosowa IVR może odczytywać komunikaty o różnej tematyce. System umożliwia także personalizację komunikatów, bazując na numerze telefonu osoby dzwoniącej lub na autoryzacji użytkowników systemu.

Wszystkie niezbędne czynności administracyjne można przeprowadzać w przygotowanym do tego celu narzędziu. Niezbędne prace, modyfikacje i analizy można wykonać w jednej aplikacji, gdzie po zalogowaniu się udostępnione zostaną użytkownikowi wszystkie opcje, do których posiada uprawnienia.

W części administracyjnej TeleInfo wprowadzane są komunikaty, które system odczytuje zgodnie z regułami zdefiniowanymi w kalendarzu. Zaplanowany może być także czas obowiązywania poszczególnych komunikatów oraz kolejność ich odczytywania w serwisie głosowym.

Podstawowe cechy systemu alfa TeleInfo

 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury telefonicznej, systemowej i sieciowej
 • wsparcie dla technologii cyfrowej (wykorzystanie kart telekomunikacyjnych o dużej wydajności) i VoIP
 • skalowalność - od kilku do kilkuset linii / kanałów VoIP
 • równoczesna obsługa dużej liczby dzwoniących
 • pełna automatyzacja procesów
 • dostępność 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
 • alfa TeleInfo udziela w sposób automatyczny informacji, których poszukuje dzwoniący
 • odciążenie pracowników od telefonicznej obsługi klientów
 • dedykowany numer kontaktowy
 • system alfa TeleInfo może udostępniać informacje ogólne, dostępne dla wszystkich użytkowników, lub indywidualne, wymagające autoryzacji
 • prezentacja informacji pobranych z bazy danych dzięki technologii TTS (Text To Speech)
 • opcja połączenia z konsultantem
 • dostępne statystyki i raporty
 • narzędzia do monitorowania pracy systemu
 • możliwość integracji z wewnętrznymi systemami klienta

Kompatybilny z Windows 10