alfa Recorder - rejestrator rozmów

System rejestracji rozmów alfa Recorder jest sprawdzonym rozwiązaniem spełniającym oczekiwania naszych klientów.

Rejestrator rozmów jest niezbędnym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa. Posiadanie narzędzia umożliwiającego weryfikację pracy osób odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem przynosi wymierne korzyści finansowe. Sama świadomość, że rozmowa z klientem może być nagrana i następnie wykorzystana do oceny pracownika, działa dyscyplinująco. Wykorzystanie nagrań rozmów w procesie sprzedaży ogranicza nakład czasu i środków przeznaczanych na ręczne wypełnianie dokumentów zgody na realizację transakcji. W przypadku sporów tylko nagrania rozmowy pozwalają jednoznacznie ustalić stan faktyczny.


Materiał zebrany podczas pracy systemu alfa Recorder wykorzystuje się także w celach szkoleniowych. Nagrania rozmów zakończonych sukcesem oraz połączenia zakończone porażką stanowią cenny materiał w procesie podnoszenia kwalifikacji personelu. Rejestrator rozmów umożliwia szczegółową analizę dokonanych połączeń, pozwalając określić, jakie zachowania agenta są korzystne.

Rejestrator rozmów alfa Recorder - podstawowe funkcje systemu

 • nagrywanie linii cyfrowych (PRI/E1) oraz  analogowych
 • detekcja sygnalizacji na traktach cyfrowych
 • zapis informacji o rozmowie: czas trwania, data i godzina rozpoczęcia, numery ANI, DNIS itp.
 • możliwość wyszukiwania rozmów ze względu na powyższe parametry
 • tworzenie raportów ze statystykami z prowadzonej rejestracji
 • system uprawnień - dostęp do nagrań tylko dla osób upoważnionych
 • archiwizacja nagrań na nośnikach zewnętrznych
 • możliwość jednolitego zarządzania wieloma fizycznymi jednostkami rejestrującymi
 • integralność z innymi produktami z rodziny alfa
 • możliwość integracji z systemami i oprogramowaniem firm trzecich
   

Korzyści biznesowe

 • podniesienie jakości obsługi klienta
 • uproszczenie procedur reklamacyjnych
 • skuteczne narzędzie do weryfikacji działań pracowników
 • baza nagrań którą utworzy rejestrator rozmów może być wykorzystana do celów szkoleniowych
 • możliwość współpracy z dowolnym systemem telekomunikacyjnym

 

Alfavox jest też certyfikowanym partnerem firmy Verint Systems - globalnego lidera w rejestracji oraz analizie dźwięku i obrazu.
Niezależnie od systemu alfa Recorder proponujemy więc dostarczenie systemu Verint ULTRA wyposażonego w zaawansowany system analizy biznesowej.

Kompatybilny z Windows 10