alfa PDS

Odpowiedzią na potrzebę przeprowadzenia sprawnej akcji wydzwanianej w celach informacyjnych, realizacji telesprzedaży, przypominania klientom o zaległych płatnościach lub badania opinii publicznej jest system alfa PDS.

Dlaczego alfa PDS?

System alfa PDS stanowi autonomiczną, wydajną platformę do realizowania kampanii outboundowych. Z praktycznych obserwacji przebiegu kampanii outboundowych wynika, że połączenia efektywne stanowią jedynie od 25 do 35 proc. wszystkich wybieranych numerów:

 • około 10 proc. stanowią połączenia do urządzeń telefaksowych, modemów, systemów IVR i automatycznych sekretarek
 • błędy sieci do 5 proc. 
 • nieodebrane połączenia to 40 do 60 proc. 
 • próby nawiązania połączenia  z numerami zajętymi (BUSY) około 5 proc.

System alfa PDS podnosi wydajność realizowanych kampanii outboundowych, jednocześnie eliminując problemy wynikające z ręcznego wydzwaniania. System może pracować w trzech trybach wydzwaniania:

 • preview
 • progressive
 • predictive

Najwyższą wydajność osiąga się w trybie predictive. System wykorzystuje wtedy algorytm adaptatywny autorstwa Alfavox. Algorytm dostosowuje liczbę generowanych połączeń do charakteru kampanii, jakości bazy kontaktów oraz specyfiki pracy konsultantów. W efekcie uzyskuje optymalną wydajność pracy agentów. Tryb predictive charakteryzuje się generowaniem większej liczby rozmów niż liczba dostępnych agentów (naddzwanianie). Minimalizowany jest więc czas spędzony przez agenta na oczekiwaniu na połączenie. Wydajność agenta wzrasta nawet o 150 proc. w porównaniu do ręcznego zestawiania połączeń.

System alfa PDS może być połączony z infrastrukturą telefoniczną na dwa sposoby - przed lub za centralą telefoniczną.

Korzyści biznesowe z zastosowania systemu alfa PDS

 • zwiększenie wydajności pracy konsultantów nawet o 150 proc.
 • wspomaganie pracy agenta aplikacją skryptera
 • realny zwrot kosztów inwestycji w krótkim czasie
 • gromadzenie danych podczas rozmowy z klientem
 • dostęp do historii kontaktów z rozmówcą
 • integracja systemu z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym PBX
 • możliwość integracji z istniejącym systemem call center (inbounnd) - jeżeli klient wykorzystuje system call center obsługujący ruch przychodzący (inbound), Alfa PDS pełni rolę zintegrowanego modułu generującego ruch wychodzący
 • system można zainstalować u klienta bez konieczności wymiany infrastruktury telekomunikacyjnej
 • system integruje się z dowolną centralą PBX oraz wiodącymi systemami call center. W efekcie gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji nawet w przypadku wymiany centrali telefonicznej lub systemu call center.
   

Podstawowe cechy i funkcjonalności systemu alfa PDS

 • zarządzanie telefonicznymi kampaniami marketingowymi
 • wsparcie procesów biznesowych call center w ruchu wychodzącym
 • możliwość realizacji wielu kampanii wydzwanianych jednocześnie
 • możliwość realizacji kampanii mieszanych (blended outbound/inbound)
 • możliwość elastycznego współdzielenia konsultantów między kampaniami
 • monitorowanie dostępności agentów
 • tryb DirectToAgent, bez konieczności integracji z linkiem CTI (Computer Telephony Integration) centrali telefonicznej
 • praca w trybie preview - połączenia inicjowane przez agenta umożliwia realizację kampanii o specyficznym charakterze
 • praca w trybie progressive - inicjowanie kolejnych połączeń przez system następuje po zgłoszeniu dostępności przez agenta
 • praca w trybie predictive - liczba inicjowanych połączeń nadmiarowych kontrolowana jest przez algorytm adaptatywny w celu zwiększenia wydajności konsultantów
 • możliwość realizacji akcji automatycznych -  po nawiązaniu połączenia system odtwarza zdefiniowany komunikat bez konieczności łączenia rozmowy z agentem
 • automatyczne rozpoznawanie komunikatów uzyskiwanych z sygnalizacji w sieci telefonicznej, np. nr nieznany, automatyczna sekretarka, faks, zajęty itp.
 • możliwość edycji danych klienta
 • możliwość budowy skryptów rozmów
 • możliwość wybrania numeru bezpośrednio z aparatu
 • rejestracja - nagrywanie rozmów
 • Screen View - podgląd obrazu z monitora agenta
 • szeroki zakres danych raportowych z możliwością eksportu do formatu MS Excel
 • akiet raportów podstawowych zawierających informacje między innymi w zakresie:
  • numer telefonu
  • status próby (odebrane, nieodebrane, zajęte, błędny numer)
  • liczba połączeń per agent
  • dane bilingowe
  • wyniki ankiety przeprowadzonej z klientem
  • przebieg rozmowy z klientem
  • wydajność poszczególnych konsultantów
  • wyniki kampanii (np. liczba sprzedanych produktów)
  • historia kontaktów z klientem

Kompatybilny z Windows 10