alfa Conference

Mostek konferencyjny alfa Conference pozwala na tworzenie zaawansowanych rozwiązań umożliwiających zaplanowaną, jednoczesną komunikację telefoniczną wielu osób przebywających w różnych miejscach.

W przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze terytorialnej szczególnie ważne jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy osobami przebywającymi w różnych oddziałach. Ogromną rolę w komunikacji pełni poczta elektroniczna, jednak często jest ona medium niewystarczającym do uzgadniania spraw, szczególnie tych złożonych. Dyskusje z udziałem większej liczby interlokutorów wymagają lepszego kontaktu, najlepiej bezpośredniego. Wydatki przeznaczane na podróże stanowią istotną pozycję w rachunku kosztów przedsiębiorstw. Oprócz kwestii czysto finansowych należy wziąć także pod uwagę koszt czasu poświęconego na dojazdy pomnożonego przez liczbę osób uczestniczących w spotkaniu. Niektóre sytuacje oczywiście wymagają kontaktu osobistego, jednak najczęściej wystarczająca jest rozmowa telefoniczna.

Rozmowy telefoniczne z udziałem dużej liczby osób wymagają zapewnienia odpowiedniej jakości dźwięku oraz nadzoru nad przebiegiem dyskusji. Tylko zastosowanie dedykowanego systemu pozwala uzyskać oczekiwany rezultat w postaci efektywnej i owocnie prowadzonej dyskusji. Oferowany przez firmę Alfavox system alfa Conference pozwala osiągnąć takie rezultaty. System umożliwia zestawienie wielu równoległych konferencji, zarządzanie nimi z poziomu wygodnego interfejsu dostępnego przez przeglądarkę WWW lub kodów DTMF. Funkcje autoryzacji i planowania konferencji zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych. Dodatkowym atutem wykorzystania systemu alfa Conference jest możliwość rejestrowania (nagrywania) przebiegu konferencji w celach archiwalnych lub protokolarnych.

 

Podstawowe funkcje systemu alfa Conference

  • możliwość zestawiania wielu równoczesnych konferencji
  • zaawansowane mechanizmy redukcji szumów i sprzężeń
  • system uprawnień administracyjnych i autoryzacji uczestników konferencji
  • praca w trybie konferencji wdzwanianych i wydzwanianych
  • funkcje raportowe i bilingowe
  • opcjonalne nagrywanie konferencji


Korzyści biznesowe

  •  ograniczenie kosztów podróży
  •  możliwość szybkiej organizacji spotkań
  •  efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników

Kompatybilny z Windows 10