alfa Awarie

Ważnym aspektem działania firmy w sektorze Utilities jest telefoniczna obsługa klienta, który musi mieć zagwarantowany stały dostęp do aktualnych informacji. Platforma alfa Awarie to odpowiedź na potrzeby rynku Energetycznego.

Potrzeba udostępnienia informacji klientom

Podniesienie poziomu obsługi klienta i udrożnienie dostępu do informacji to zadania, przed którymi stanęły także firmy w sektorze Utilities. Troska o klienta i podniesienie poziomu konkurencyjności wpłynęły na poszukiwanie nowych sposobów komunikacji. Sposobów, które z naciskiem na automatyzację procesów udostępniania informacji pozwolą zakładom energetycznym, gazowniczym i wodociągom uzyskać lepszy kontakt z klientami.

Rozwiązanie spełniające wymagania

System alfa Awarie udostępnia klientom informacje o aktualnie obsługiwanych awariach. Umożliwia jednocześnie zoptymalizowanie pracy obsady Dyspozycji Ruchu bez wymogu powoływania dedykowanych komórek organizacyjnych - TBOK (Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta). Aplikacja głosowa IVR zintegrowana z systemem TTS (Text To Speech) odczytuje aktualne informacje o usuwanych awariach oraz zaplanowanych wyłączeniach. Po odsłuchaniu komunikatów system udostępnia także opcję połączenia z konsultantem lub dyspozytorem. Pełna konfiguracja i zarządzanie systemem odbywa się za pomocą modułu aplikacyjnego dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej.

Gwarancja możliwości rozbudowy

Platforma alfa Awarie może zostać rozbudowana pod kątem skali rozwiązania lub zakresu funkcjonalności oraz  stanowić uzupełnienie istniejącego call center lub poprzez wdrożenie systemu alfa Contact Center lub alfa TeleBOK zagwarantować dalszą rozbudowę funkcjonalną, dając pełne bezpieczeństwo inwestycji.

Podstawowe cechy systemu alfa Awarie

 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury telefonicznej, systemowej i sieciowej
 • wsparcie dla technologii cyfrowej i VoIP
 • wykorzystanie kart telekomunikacyjnych o dużej wydajności
 • skalowalność - od kilku do kilkuset linii
 • równoczesna obsługa dużej liczby dzwoniących klientów
 • pełna automatyzacja procesów
 • dostępność 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
 • odciążenie dyspozycji ruchu z udzielania odpowiedzi na powtarzalne pytania
 • udzielanie informacji o zaplanowanych pracach i związanych z nimi wyłączeniach
 • opcjonalne połączenie z konsultantem lub dyspozytorem
 • dostępne statystyki i raporty
 • narzędzia do monitorowania pracy systemu
 • możliwość integracji z systemami klienta

Kompatybilny z Windows 10